پرش لینک ها

مهندسی صنایع

منتور حوزه مهندسی صنایع
سابقه فعالیت در حوزه بازاریابی، مدیریت محصول ، پرفورمنس مارکتینگ

 

 • مدیر پرفورمنس مارکتینگ
  شرکت تپسل
  مهر 1400 تا کنون

 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  دانشگاه صنعتی امیر کبیر
  1398-1400
 • کارشناسی مهندسی صنایع
  دانشگاه سمنان
  1394-1398