پرش لینک ها

مهندسی برق-قدرت

مهندس برق با بيش از ٢٢ سال سابقه كار در حوزه های مختلف پيمانكاری، مشاوره و كارفرمايی
در صنعت برق و ارزياب شركتهای دانش بنيان در بخشهای الكترونيك قدرت و كنترل

 

 

 • مدیر پروژه ابزار دقیق نیروگاه
  شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
  1401-1390
 • مدیر پروژه پست های انتقال و فوق توزیع
  شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو
  1390-1385
 • مدیر امور بهینه سازی
  شرکت توزیع نیروی برق اهواز

 • کارشناسی ارشد برق-قدرت
  دانشگاه فردوسی مشهد
  1378-1375
 • کارشناسی برق-قدرت
  دانشگاه شهید چمران اهواز
  1374-1370