پرش لینک ها

دیجیتال مارکتینگ

منتور حوزه دیجیتال مارکتینگ
با سال ها سابقه کار در حوزه دیجیتال مارکتینگ در شرکت های نوبیتکس، اسنپفود و تپسل.

 

 • مدیر رشد بازاریابی
  شرکت نوبیتکس
  1400 تا کنون
 • کارشناس ارشد دیجیتال مارکتینگ
  اسنپفود
  1400-1399
 • مدیر محصول
  شرکت تپسل
  1398
 • کمپین منیجر
  شرکت تپسل
  1398-1396
 • مدیر بازاریابی
  شرکت کاشف ارتباطات کار و سرمایه
  1396

 • کارشناسی ارشد MBA
  دانشگاه تهران
  ورودی سال 1395
 • کارشناسی مهندسی مکانیک
  دانشگاه صنعتی شریف
  1394-1390