پرش لینک ها

داریوش سنقری

آقای سنقری

نویسنده , مشاور و مدرس در زمینه روانشناسی شخصیت و کاربرد مباحث شخصیت شناسی در بازاریابی و فروش, مدیریت منابع انسانی و مدیریت پروژه

 • مشاور و مدرس مباحث روانشناسی شخصیت
  از شهریور ۱۳۹۷
 • مشاور مدیر عامل
  شرکت: درمان یاب سلامت پویا
  خرداد ۱۳۹۴ – شهریور ۱۳۹۷
 • مدیرعامل
  شرکت: پیشگامان ماورای صوت
  آبان ۱۳۸۷ – شهریور ۱۳۸۸
 • کارشناس فروش و بازاریابی
  شرکت: فن آوری آزمایشگاهی
  اردیبهشت ۱۳۷۹ – آبان ۱۳۸۷

تحقیقات:

 • عنوان کتاب : جذب نیروی انسانی کارآمد با هنر شخصیت شناسی
  ناشر: کلید آموزش
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۶
  توضیحات: کتاب جذب نیروی انسانی کارآمد با هنر شخصیت شناسی در زمینه استفاده کاربردی از آزمون
  شخصیت شناسی MBTI برای مدیران ارشد و مدیران و کارشناسان منابع انسانی سازمانها دارد تا با کمک این
  کتاب نیروی کارآمد و مناسب خود را از میان داوطلب جویایی کار بیابند.
 • عنوان مقاله : کاربرد شخصیت شناسی برای خدمات کسب و کار بیمه
  ناشر: مجله بیمه گر
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۷
  توضیحات: در سلسله مقالاتی که در مجله بیمه گر به چاپ رسید در مورد نقش شخصیت شناسی در فروش
  خدمات بیمه و مذاکره موثر در ارائه این خدمات بحث و گفتگو شده است.
 • عنوان مقاله : آینده و چالشهای پیش روی منابع انسانی در صنعت دارو و تجهیزات پزشکی ایران
  ناشر: مجله فن آوری سلامت
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۵
  توضیحات: یکی از چالشیترین مشکلات این روزهای صاحبان کسبوکار در صنایع دارو و تجهیزات پزشکی ایران
  معضل بزرگ منابع انسانی هست. در به وجود آمدن این معضل عوامل زیادی دخیل هستند اما مهمترین عوامل
  را میتوان به دو عامل اصلی تقسیم نمود: عامل اول و اصلی ورود نسل جدیدی از نیروهای انسانی (افراد تازه
  فارغالتحصیل دانشگاهی) که در مباحث منابع انسانی به این دوستان و همکاران “نسل دات کام ” یا -Y
  Generation اطلاق میشود که دارای ویژگیهای اخلاقی و شخصیتی اساسی و متفاوتی با مدیران و صاحبان کسبوکار
  فعلی میباشند.
 • عنوان مقاله : كسب و كار تجهیزات پزشکی به شيوه مغازه داري چگونه است؟!
  ناشر: مجله صنعت درمان
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۷
  عنوان مقاله : کاربرد شخصیت شناسی در فروش و بازاریابی صنغت بهداشت و درمان
  ناشر: مجله صنعت درمان
  تاریخ: تیر ۱۳۹۷

پروژه ها:

 • عنوان پروژه : ارزیابی کلیه کارکنان جهت ارتقا و تعدیل نیروهای انسانی سازمانی (کانون ارزیابی محدود)
  کارفرما / درخواست کننده: شرکت ارکان تجارت آرا البرز(تجهیزات تصویربرداری)
  تاریخ: تیر ۱۳۹۵
  توضیحات: در این ارزیابی کلیه نیروهای شاغل در شرکت ارکان تجارت آرا البرز (تعداد نفرات 25 نفر) مورد بررسی
  و مصاحبه حین خدمت (در ابعاد محدود کانون ارزیابی مجدد) قرار گرفته و در این فرآیند 2 نفر از نیروها بدلیل
  نداشتن شرایط سازمانی تعدیل گردیده و یکی از کارشناسان فروش به پیشنهاد مجری طرح(داریوش سنقری) از
  سمت کارشناسی فروش به سمت مدیریت فروش سازمان ارتقا پیدا نمود.
 • عنوان پروژه : فرآیند جذب و استخدام نیروهای شرکت درمان یاب سلامت پویا
  کارفرما / درخواست کننده: شرکت درمان یاب سلامت پویا
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۴
  توضیحات: کلیه فرآیندهای جذب و استخدام نیروهای شرکت درمان یاب سلامت پویا از تاریخ 10 خردادماه 1394 لغایت 31 شهریور 1397 بر عهده اینجانب که مشاور منابع انسانی و نماینده تام الاختیار مدیریت عامل شرکت بودم انجام گردید در طی این 3 سال بیش از 150 مصاحبه شغلی در سازمان انجام گردید و همچنین در فرآیند تعدیل 15 نفر از پرسنل سازمان مسئولیت فرآیند با بنده بود و درنهایت طراحی و اجرایی فرآیند راه اندازی نظام
  پورسانت تیم فروش بر اساس تارگت بندی سه ماهه نیز توسط اینجانب در سازمان از ابتدای فصل تابستان 1394
  انجام گردید بهمراه تهیه پورتفلیوی هزینه و سود و فروش و تارگت کلیه برندهای سازمان بصورت تفکیکی و به
  تفکیک کلیه نفرات تیمهای فروش و بازاریابی و راه اندازی فرایند KPI برای کلیه پرسنل ستادی سازمان تا از سود
  سه ماهه سازمان سالیانه معادل 2 حقوق دریافت در ضریب عملکرد دریافت می داشتند.
 • عنوان پروژه : فرآیند جذب و استخدام و تعدیل نیروهای شرکت تهران جراح نوین
  کارفرما / درخواست کننده: شرکت تهران جراح نوین
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۶
  توضیحات: از ماه خرداد سال 1396 تاکنون کلیه فرآیندهای استخدام و جذب از یک مرحله کلی به سه مرحله در تغییر یافته که در مرحله دوم بعد از تایید مدیر مروبطه اینجانب مصاحبه تخصصی از دیدگاه روانشناسی
  شخصیت و استعدادیابی را انجام میدهم و بعد از تایید من فرد توسط مدیریت عامل سازمان مورد ارزیابی نهائی قرار می گیرد. تاکنون بیش از 150 مصاحبه توسط اینجانب در تهران جراح انجام پذیرفته است
 • عنوان پروژه : ارزیابی کلیه کارکنان جهت ارتقا و تعدیل نیروهای انسانی سازمانی (کانون ارزیابی محدود)
  کارفرما / درخواست کننده: شرکت تن آسا طب
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۸
  توضیحات: در این ارزیابی کلیه نیروهای شاغل در شرکت تن اسا طب (تعداد نفرات 30 نفر) مورد بررسی و
  مصاحبه حین خدمت (در ابعاد محدود کانون ارزیابی مجدد) قرار گرفته و در این فرآیند 3 نفر از نیروها بدلیل
  نداشتن شرایط سازمانی تعدیل گردیده و از تاریخ اول تیرماه سال 1398 کلیه مصاحبه های شغلی مرحله دوم
  استخدامی توسط اینجانب در شرکت صورت خواهد پذیرفت
 • عنوان پروژه : آموزش شخصیت شناسی به روش MBTI
  کارفرما / درخواست کننده: شرکت پایون پرتو
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۳
 • عنوان پروژه : آموزش شخصیت شناسی به روش MBTI
  کارفرما / درخواست کننده: احیا درمان پیشرفته
  تاریخ: مهر ۱۳۹۳
 • عنوان پروژه : آموزش شخصیت شناسی به روش MBTI
  کارفرما / درخواست کننده: درمان یاب سلامت پویا
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۴
 • عنوان پروژه : آموزش شخصیت شناسی به روش MBTI
  کارفرما / درخواست کننده: درمان یاب دارو
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۴
 • عنوان پروژه : آموزش شخصیت شناسی به روش MBTI
  کارفرما / درخواست کننده: درمان یاب پخش آریا
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۴
 • عنوان پروژه : آموزش شخصیت شناسی به روش MBTI
  کارفرما / درخواست کننده: ارتیمیس
  تاریخ: مهر ۱۳۹۴
 • عنوان پروژه : آموزش شخصیت شناسی به روش MBTI
  کارفرما / درخواست کننده: مرهکام تجهیز
  تاریخ: آذر ۱۳۹۴
 • عنوان پروژه : آموزش شخصیت شناسی به روش MBTI
  کارفرما / درخواست کننده: ارکان تجارت آرا البرز
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۵
 • عنوان پروژه : آموزش شخصیت شناسی به روش MBTI
  کارفرما / درخواست کننده: تولیدی ابزار و یراق سهند
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۵
 • عنوان پروژه : آموزش شخصیت شناسی به روش MBTI
  کارفرما / درخواست کننده: موسسه روانشناسی نیک اندیشان
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۵
 • عنوان پروژه : آموزش شخصیت شناسی به روش MBTI
  کارفرما / درخواست کننده: موسسه مدیریتی بهار
  تاریخ: مهر ۱۳۹۵
 • عنوان پروژه : آموزش شخصیت شناسی به روش MBTI و آرکی تایپهای یونگ
  کارفرما / درخواست کننده: بدر الکتریک ( توشیبا)
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۶
 • عنوان پروژه : آموزش شخصیت شناسی به روش MBTI
  کارفرما / درخواست کننده: موسسه نخبگان کارافرین (دکتر آزمندیان)
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۶
 • عنوان پروژه : آموزش شخصیت شناسی به روش MBTI برای محصلین 9 تا 17 سال
 • کارفرما / درخواست کننده: موسسه فکر برتر (استاد دکتر سیدا)
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۶
  توضیحات: تا کنون 6 دوره برای محصلین بین سن 9 تا 17 سال دوره آموزش شخصیت شنسای به روش MBTI
  برگزار گردیه است از شهریور 1396 تا کنون
 • عنوان پروژه : آموزش شخصیت شناسی به روش MBTI
  کارفرما / درخواست کننده: کارخنه تولیدی شن و ماسه باباسلمان شهریار
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۷
 • عنوان پروژه : آموزش شخصیت شناسی به روش MBTI
  کارفرما / درخواست کننده: رستورانهای زنجیره ای کبابچی
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۷
 • عنوان پروژه : آموزش شخصیت شناسی به روش MBTI
  کارفرما / درخواست کننده: آلتون طب
  تاریخ: مهر ۱۳۹۷
 • عنوان پروژه : آموزش شخصیت شناسی تلفیقی به روش MBTI و نئو 5 و دیسک
  کارفرما / درخواست کننده: تن آسا طب
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۸
 • عنوان پروژه : آموزش شخصیت شناسی تلفیقی به روش MBTI و نئو 5 و دیسک
  کارفرما / درخواست کننده: تجهزیات پزشکی اشکان(آرتیمان سابق)
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۸
 • عنوان پروژه : آموزش شخصیت شناسی تلفیقی به روش MBTI و نئو 5 و دیسک
  کارفرما / درخواست کننده: شرکت داروئی کارن
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۸

 • دکتری DBA
  گرایش: مدیریت عالی کسب و کار
  موسسه/دانشگاه: موسسه مدیریتی بهار علمی کاربردی
  ۱۳۹۵ – ۱۳۹۳
 • کارشناسی ارشد MBA
  گرایش: مدیریت استراتژیک
  موسسه/دانشگاه: موسسه مدیریتی بهار علمی کاربردی
  ۱۳۹۳ – ۱۳۹۲
 • کارشناسی ارشد روان شناسی
  گرایش: شخصیت
  موسسه/دانشگاه: علوم و تحقیقات آزاد
  ورودی سال ۱۳۹۷